علامت ترافیک

اشتراک در:

نشانه مثلث ترافیک

triangle 600mm
ترافیک آلومینیوم نشانه های راه علائم هشدار دهنده
مواد:
آلومینیوم هیئت مدیره
شکل:
دایره، مستطیل، مربع، octangle، مثلث، و غیره.
ورق های انعکاسی:
استاندارد ملی چین، 3M EGP، HIP، کلاس الماس
رنگ:
سفید، قرمز، زرد، سبز، آبی، و غیره.
ضخامت هیئت مدیره آلومینیوم:
1mm ساخته، 1.5mm، در ضخامت 2mm، ورق 3mm
می توانید هر رنگ نقاشی

Aluminum traffic road signs warning signs
Material:
Aluminum board
Shape:
circle, rectangle, square, octangle, triangle,etc.
Reflective sheeting:
China National standard, 3M EGP, HIP, Diamond grade
Color:
white, red, yellow, green, blue,etc.
Thickness of aluminum board:
1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm
can painted any color